GIT WARSZTATY

Wprowadzenie do GIT

Krzysztof Morcinek & Tomasz Skraskowski

www.gitwarsztaty.pl

Kwestie organizacyjne

 • Prośba o zalogowanie się na kanał slackowy
 • Po warsztatach prośba o uzupełnienie ankiety

VCS to dobra rzecz


Tak to się kiedyś robiło ;)

Polecamy korzystanie z systemu kontroli wersji nie tylko do programowania

Konsola & Gitk & Kdiff3

Wielu ludzi upiera się, że zarządzania gitem z konsoli nie spróbuje, że pisanie zamiast klikania to przeżytek

Konfiguracja środowiska

Różne edytory tekstowe

 • vim
  git config --global core.editor vim
 • Linux Mint - xed
  git config --global core.editor xed
 • Ubuntu - gedit
  git config --global core.editor gedit
 • Windows - notepad
  git config --global core.editor notepad
 • Windows - notepad++
  git config --global core.editor "'C:/Program Files/Notepad++/notepad++.exe' -multiInst -notabbar -nosession -noPlugin"
 • Windows - Visual Studio Code
  git config --global core.editor "'C:\Program Files\Microsoft VS Code\code.exe' -n -w"

git config --global -e

Trzy poziomy konfiguracji

 • --system (brany pod uwagę na końcu)
  • Linux: /etc/gitconfig
  • Windows: %ProgramFiles(x86)%\Git\etc\gitconfig
  • Windows: %ProgramFiles%\Git\mingw64\etc\gitconfig
 • --global (brany pod uwagę w drugiej kolejności)
  • Linux: ~/.gitconfig
  • Windows: %USERPROFILE%\.gitconfig
 • --local (brany pod uwagę w pierwszej kolejności)
  • .git/config

Modyfikowanie konfiguracji

 • git config --POZIOM SEKCJA.NAZWA "TREŚĆ"
  • Np. git config --global user.name "John Doe"
 • git config --POZIOM --edit
  • Np. git config --global -e

Domyślny poziom przy zapisywaniu to local

Odczytywanie konfiguracji

 • W edytorze tekstowym: git config (--POZIOM) --edit
  • Np. git config --global -e
 • Konkretny wpis: git config (--POZIOM) SEKCJA.NAZWA
  • Np. git config --get user.email
 • Listowanie wpisów: git config (--POZIOM) --list
  • Np. git config --list

Bez podania poziomu, git przyjmuje obecnie brany pod uwagę poziom

Pytania?

GIT to dobry wybór :)

 • jest szybki
 • jest rozproszony
 • ułatwia rozwiązywanie konfliktów
 • wspiera nieliniowy development (branche)
 • działa offline
 • pozwala na pracę nad jakością commitów
 • bardzo łatwy do użytku domowego
 • jest bezpieczny

Jest bezpieczny - jest wiarygodny

Suma kontrolna każdego commita opiera się na

 • Zawartości i nazwach wszystkich plików
 • ID parent commit(ów)
 • Wiadomości (opisie) commita
 • Autorze i/lub commiterze

Git się zorientuje przy nieprawidłowości w danych
(np. po uszkodzeniu dysku albo próbie sabotażu)

Analogicznie wiarygodne są przelewy w bitcoin

Pytania?

Demo i ćwiczenie Proste flow

cwiczenia/#simple-flow
Tworzenie commitów z konsoli

Flow

Working directory,
staging area, commit

Twoje pliki - absolutnie każdy plik który utworzysz/edytujesz/usuniesz,
zawsze jest w którymś z 3 "obszarów" gita

 • obszarze roboczym (working directory)
 • 'indeksie' (staged files)
 • repozytorium (commicie dodanym do historii)

Obszar roboczy

Obszar roboczy (working directory) to obszar w którym jest praca którą wykonałeś, ale o której jeszcze nie powiedziałeś nic gitowi

 • nowe pliki których wcześniej nie commitowałeś
 • zmiany w plikach które wcześniej commitowałeś
 • zmiana nazwy pliku lub jego usunięcie

Git nie wie nic o Twojej pracy w working directory, uważaj żeby jej nie stracić dopóki mu o niej nie powiesz

Zmiany w working directory odnoszą się do staging area, a jeśli danego pliku nie ma w staging area, wówczas bezpośrednio do obecnej wersji w lokalnym repozytorium

Index (staged files)

Staging area to obszar w którym przygotowujesz sobie które zmiany zostaną zaccomitowane, czyli doddane do Twojego lokalnego repozytorium

Po zastagowaniu zmiany, czyli przygotowaniu jej do commita, dalej można plik edytować, wówczas zmiany w working directory pokazywane są względem zastagowanej wersji

Co więcej, od razu można wybrać żeby zastagować tylko część zmian Dla przykładu na dole pliku zaczęliśmy dopisywać nowy kod, a w środku pliku zobaczyliśmy literówkę w tekście. Wówczas można od razu nieprzerywając pracy na dole pliku, zastagować jedynie poprawienie literówki i dodać commita "Fix typo in module A".

Commit

Ukazanie różnicy pomiędzy ostatnią wersją, a jednocześnie snapshot wszystkich plików w projekcie, posiadający identyfikator SHA-1.

Przykład stagowania (git add)

Przykład stagowania (git add)

Przykład stagowania (git add)

Przykład stagowania (git add)

Przykład stagowania (git add)

Przykład stagowania (git add)

Przykład stagowania (git add)

Przykład stagowania (git add)

Przykład stagowania (git add)

Przykład stagowania (git add)

Przykład stagowania (git add)

Przykład stagowania (git add)

Pytania?

Head

HEAD to referencja do obecnie zcheckoutowanego commita, zazwyczaj będącego ostatnim commitem w branchu
 • HEAD - ostatni commit (pierwszy od końca) - np. ed8ab42[...]
 • HEAD~1 - przedostatni commit - np. daa6b92[...]
 • HEAD^ - przedostatni commit - np. daa6b92[...]
 • HEAD~3 - czwarty od końca commit - np. 7cb16f7[...]
 • HEAD^^^ - czwarty od końca commit - np. 7cb16f7[...]
Pytania?

Edytowanie wprowadzonych zmian

 • Przed opublikowaniem innym
 • Po opublikowaniu innym

Edycja 'ostatnich' commitów przed opublikowaniem

 • git reset
  • git reset --mixed
  • git reset --soft
  • git reset --hard
 • commit --amend
 • rebase
 • rebase --interactive

Edycja 'ostatnich' commitów po opublikowaniu

git revert

np:

 • git revert HEAD
 • git revert HEAD~4
 • git revert 6e5av3a

Modyfikacja working directory i staging area

 • git checkout *PATH*
 • git reset --hard
 • git clean (-d -f -n)

Ćwiczenie wspólnie z demo reset, revert, commit ammend

cwiczenia/#reset-revert-commit-ammend

Pytania?

rebase --interactive

rebase --interactive

Przenosimy linie tekstu w edytorze

Zmieniamy komendy z początków linii w edytorze

Zawsze wnikliwie czytamy podpowiedzi gita, piszemy git status gdy znikną

cwiczenia/#rebase-interactive-demo

Pytania?

Branche

Learning branching

cherry-pick

Commity między branchami można przekładać

Demo

pokazanie jak zmiana brancha wpływa na zawartość katalogów (git checkout)

stosowanie cherry-pick w praktyce

Pytania?

Merge

Rebase

Merge vs rebase

Git Guitar Hero

Ćwiczenie: zrób merge i rebase

cwiczenia/#rebase-vs-merge

Rebase to świetne narzędzie...

... ale w niektórych sytuacjach trzeba uważać.
Czasami łatwiej przerwać rebasowanie i jeżeli flow projektu na to pozwala, jednak zrobić zwykłego merge.
(głównie przy starych, mocno rozjechanych branchach)

 • rebase zakłamauje historię
 • rebase może wywołać konflikty których by nie było przy mergu
  • a w związku z tym, może wprowadzić błąd na produkcję
  • pomijając, że to dokłada dodatkowej roboty

Pytania?

Konflikty

 • Są czymś naturalny w środowisku gdzie niezależne osoby działają
 • Tak wygląda powstały konflikt w kodzie

Ćwiczenie: rozwiąż konflikty

cwiczenia/#resolve-conflicts

Pytania?
Git nie jest scentralizowanym systemem kontroli wersji

Git jest zdecentralizowanym systemem kontroli wersji

Git jest zdecentralizowanym systemem kontroli wersji

Git to w zasadzie baza danych

Git to VCS na który można patrzeć, jak na rozproszoną bazę danych, opartą na streamie snapshotów plikow

Pytania?

Pushowanie
&
pullowanie zmian

Synchronizacja repozytoriów (np. lokalnego z wersją na GitHubie) odbywa się za pomocą 'wypychania' i 'ciągnięcia' commitów

 • git push
 • git pull
  • git fetch
  • git merge

Pull z rebase

Często dobrą opcją jest zastosowanie komendy która od razu za nas zrebasuje commity

git pull --rebase
git config --global --bool pull.rebase true

Ćwiczenie: pushowanie do wspólnego repozytorium

cwiczenia/#push-at-the-same-time

Push --force

Jeżeli jesteś pewny co robisz, możesz wymusić pusha

git push --force

Ale jak już wymuszasz, to zawsze z zabezpieczeniem

git push --force-with-lease

Pytania?

Przeglądanie historii

 • git log
 • gitk

Git log oraz gitk domyślnie pokazują historię od obecnego momentu - HEAD, ale możliwe jest wskazanie dowolnego momentu w historii, np. nazwy brancha, SHA commita lub odniesienia SHA^ lub SHA~N
np. HEAD^, master~5

Popularne przełączniki do git log / gitk

 • git log -4
 • git log --oneline
 • git log --graph
 • git log --decorate
 • git log --stat
 • git log --patch
 • git log --since=X, git log --after=X, git log --before=X
 • git log X --not Y, git log Y..X, git log X...Y
 • git log --author="xyz"
 • git log --grep="xyz" -i
 • git log --no-merges
 • git log --all
 • git log --pretty="FORMAT"
 • git log -S"text" -i
 • Wyjście ze strumienia logów - klawisz q

git log z grafem

git log z jednoliniowymi wynikami

git log z pokazaną statystyką i diffem

gitk

Szukanie w ładnych toolach

 • Jest ładne
 • Jest ograniczone
 • Wymaga oderwania się od konsoli

Przygotowanie do ćwiczeń z przeglądaniem historii

 1. Przejdź do katalogu ćwiczeń na pulpicie:
  cd ~/Desktop/cwiczenia
 2. Sklonuj przykładowe repozytorium (z projektem open source), do katalogu log-demo:
  git clone https://gitlab.com/terrakok/gitlab-client log-demo
 3. Przejdź do katalogu repo: cd log-demo
 4. Zresetuj repozytorium do wersji: 7ad14ecda2f97a3ff7c3cca44cc7605484b578b5
  git reset --hard 7ad14
  Żeby każdy miał tę samą wersję do ćwiczeń

Sprawdź tytuł ostatniego commita autora z nazwiskiem Gulya

Gitk

gitk --author=gulya -1

Konsola

git log --author=gulya -1

Odpowiedź:
Upgrade Markwon to version 2.0.0. Replace ImageSizeResolver workaround with upstream one.

Pytania?

Sprawdź autora commita zawierającego w opisie frazę Update Stub

Gitk

gitk --all --grep="Update Stub" -i -1

Konsola

git log --all --grep="Update Stub" -i -1

Odpowiedź:
terrakok

Pytania?

Sprawdź kto podniósł wersję produktu z 9 na 10 (text w kodzie: versionCode 10)

Gitk

Da się wyklikać :)

Konsola

git log -S "versionCode 10" -i -p

Odpowiedź:
terrakok, w commicie
6d289b10a07bb13d75a7b9767b9b0ae52b0421ce
Pytania?

Sprawdź jakie pliki modyfikował commit b9272a3be3d4f9182e6893a0f9a2f7b9ff0b6923

Gitk

gitk b927 -1

Konsola

git log b927 -1 --stat

Odpowiedź:

.../model/repository/session/SessionRepository.kt | 9 +++++++++
.../terrakok/gitlabclient/presentation/auth/AuthPresenter.kt | 12 ++++++------

Pytania?

Sprawdź co dokładnie zmienił commit 0e02008383a59f6ab56a14df4688070aab925765

Gitk

gitk 0e020 -1

Konsola

git log 0e020 -1 --patch
lub
git show 0e020

Odpowiedź:
Linie dodane do pliku PrivacyPolicyFragment.kt:
override val parentScopeName = DI.APP_SCOPE
pusta

Toothpick.inject(this, scope)
Linia usunięta z pliku PrivacyPolicyFragment.kt:
Toothpick.inject(this, Toothpick.openScope(DI.APP_SCOPE))

Pytania?

Sprawdź id commitów z drugiego grudnia 2018

Gitk

gitk --after="2018-12-02 00:01" --before="2018-12-02 23:59"

Konsola

git log --after="2018-12-02 00:01" --before="2018-12-02 23:59" --oneline
Odpowiedź:

6167018 Merge branch 'task/upgrade-markwon-and-remove-image-loading-crutch' into 'develop'
fdb2e6c Merge branch 'project_milestone_tab' into 'develop'
158bba8 Delete unused "todo".
6d45888 Add account id for fixing same userId for difference servers.
0e02008 Fix scope for PrivacyPolicyFragment.
c46c806 Merge branch 'feture/multi_account' into develop
45c0836 Delete code style from git history.
5752be0 Add scopes to each fragment for more powerful memory management.

Pytania?
Sprawdź jakie commity są lokalnie na branchu develop, a których nie ma na branchu develop na serwerze

Gitk

gitk develop --not origin/develop
lub
gitk origin/develop..develop

Konsola

git log develop --not origin/develop
lub
git log origin/develop..develop

Odpowiedź:
Nie ma takich
Pytania?

gitk pokazujący cały stan projektu

Przejrzeć drzewo można również w konsoli, ale to się przydaje głównie do skryptów
git ls-tree -r 0e020 --name-only
Pytania?

Ignorowanie plików

Ścieżki do plików/katalogów które chcemy ignorować dla repozytorium, trzymamy w pliku .gitignore

Plik ten wersjonujemy w repozytorium

Przykładowe reguły ignorowania

 • *.orig
 • **/[Pp]ackages/*
 • bin/
 • !src/Todo.csproj.user - wykluczenie od reguły (zaczyna się od wykrzyknika)

git-scm.com/docs/gitignore#_pattern_format

Dodaję regułę do .gitignore, a "git status" dalej pokazuje zmiany

Jest to scenariusz na który każdy prędzej czy później się natknie

Powód jest prosty - plik już jest w repozytorium,
.gitignore ignoruje tylko nie śledzone pliki

Wystarczy plik... usunąć z repozytorium

Usuwanie pliku z repozytorium, żeby "posłuchał" reguł .gitignore

 • Tradycyjnie:
  usunięcie pliku -> git add -> git commit
 • Za pmocą komendy:
  git rm file1.txt
  git commit -m "remove file1.txt"
 • Zostawiając plik na dysku:
  git rm --cached file1.txt
  git commit -m "remove file1.txt"

Gotowe reguły .gitignore

Pytania?

7 zasad dobrego commit message

 1. Oddziel tytuł od ciała pustą linią
 2. Ogranicz tytuł do 50 znaków
 3. Stosuj wielkie litery w tytule
 4. Nie kończ tytułu commita kropką
 5. Zapisuj tytuł w trybie rozkazującym
 6. Ogranicz 'szerokość' ciała do 72 znaków
 7. Opisz co i dlaczego, a nie jak

https://chris.beams.io/posts/git-commit/

Pytania?

git reflog

Pytania?

schowek

 • git stash
 • git stash --include-untracked
 • git stash list
 • git stash apply (optional: name)
 • git stash pop (optional: name)
 • git stash drop (optional: name)
 • Różne wariacje, zachowywanie indexu, nadawanie wiadomości itd.

Uwaga
Łatwo zapomnieć o nieśledzonych plikach

Pytania?

Forki & Pull requesty

Pytania? - Pull requesty!

cwiczenia/#forks-pull-request

Jak działa git

Git w podstawowym scenariuszu jedynie dodaje kolejne snapshoty plików

W svn commit to diff zmienionych plików (różnica)

W git commit to snapshot wszystkich plików

reprezentowany za pomocą hasha SHA-1
Dzięki temu, można wskazać dowolny commit i podejrzeć cały stan systemu z ówczas, a nie tylko jakie diffy ten commit ze sobą niósł.

Wiedząc jaka jest wersja na produkcji, zawsze można wrócić do niej w kodzie i zrobić drobną poprawkę bez wprowadzania na produkcję kolejnych commitów.
Toole chętnie przeglądanie snapshota plików wspierają

W przeciwieństwie do kryptowalut...

możesz zmieniać istniejące snapshoty (commity)

ALE!

wiedząc, że jakoś trzeba się z innymi zsynchronizować :)

Git nie śledzi plików

W przeciwieństwie do niektórych VCS,
git nie śledzi plików, wyłącznie ich zawartość

Pytania?

Przydatne narzędzia związane z gitem

Pytania?

Tagi

Lekkie(lightweight) - tylko wskaźnik z nazwą
git tag v1.4

Opisane(annotated) - posiadają opis, sumę kontrolną, autora, datę itd.
git tag -a v1.4 -m 'my version 1.4'

Pushowanie tagów

Fetch pobiera wszystkie tagi z serwera, ale domyślnie tagi się nie wypushowują

Dwa sposoby pushowania tagów

 • Zalecany: git push origin tag_name
 • Silnie odradzany: git push --tags

Pytania?

Trunk Based Development

Git Flow

Git Guitar Hero

Pytania?

Git blame

Który to ?!

Git blame w dobrym IDE jest równie wygodne jak w konsoli

Pytania?

Aliasy

Modyfikacje aliasów można wykonywać w gitconfigu

 • [alias]
 • st = status
 • ci = commit -v

Albo za pomocą polecenia

 • git config --global alias.st status
 • git config --global alias.ci 'commit -v'

Przykład użycia - skrócone wypisywanie statusu

 • git st

Inne przykłady aliasów

 • wdiff = diff --word-diff=plain
 • rh1 = reset HEAD^ --hard
 • amend = commit --amend -aC HEAD
 • standup = log --since '1 day ago' --oneline --author krzysztof.morcinek@gmail.com # hack it with your email
 • cam = commit -am
 • jira = log --since '6am' --oneline --author krzysztof.morcinek@gmail.com # hack it with your email
 • ls = log --pretty=format:"%C(yellow)%h%Cred%d\\ %Creset%s%Cgreen\\ [%cn]" --decorate
 • mt = mergetool
Pytania?

Wiele remotów

 • git remote add anotherOrigin https...
 • git remote -v
 • git push anotherOrigin
 • git fetch anotherOrigin
 • git push -u anotherOrigin your_branch

Pytania?

Credentials helper

Każdy push, fetch (czyli również pull), wymaga autoryzacji...

Wbudowane credentials helpery

 • cache
  • git config --global credential.helper 'cache --timeout=300'
   Bezpieczny, ale tylko tymczasowy (in memory).
   Opcjonalnie własny timeout w sekundach (domyślny 900 - 15minut).
 • store
  • git config --global credential.helper store
   Wygodny, ale niebezpieczny - credentiale zapisane w pliku tekstowym niezaszyfrowane.

libsecret - wygodny i bezpieczny credentials helper dla Linux

Przykładowa instalacja dla Linux Mint / Ubuntu
 1. sudo apt-get install libsecret-1-0 libsecret-1-dev
 2. cd /usr/share/doc/git/contrib/credential/libsecret
 3. sudo make


Konfiguracja (gdy już zainstalowany)
 • git config --global credential.helper /usr/share/doc/git/contrib/credential/libsecret/git-credential-libsecret
Szerszy opis na blogu gitwarsztaty.pl

Wygodny i bezpieczny credentials helper dla Windows

Instalator: github.com/Microsoft/Git-Credential-Manager-for-Windows/releases

Lub checkbox w trakcie instalacji gita:

Powinno ustawić: git config --global credential.helper manager
albo ścieżkę do exe

Pytania?

Strategie mergowania

 • resolve
 • recursive
  • ours
  • theirs
  • patience
  • diff-algorithm=[patience|minimal|histogram|myers]
  • ignore-space-change
  • ignore-all-space
  • ignore-space-at-eol
  • ignore-cr-at-eol
  • renormalize
  • no-renormalize
  • no-renames
  • find-renames[=n]
  • rename-threshold=n
  • subtree[=path]
 • octopus
 • ours
 • subtree

Podpis kryptograficzny

Commity i tagi można podpisywać kryptograficznie, jednak wymaganie tego w workflow jest kłopotliwe

 • $ git log --show-signature
  commit 5c3386cf54bba0a33a32da706aa52bc0155503c2
  gpg: Signature made Wed Jun 4 19:49:17 2014 PDT using RSA key ID 0A46826A
  gpg: Good signature from "Scott Chacon (Git signing key) <schacon@gmail.com>"
  Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
  Date: Wed Jun 4 19:49:17 2014 -0700
  Add new function

Git hooks

Git bisect

Automatyzacja szukania commita, który wprowadził błąd

Dziękujemy!